Apr 24, 2024

Ontdek of uw woning asbestveilig is

Laat nu al een abestattest opmaken

Ontdek of uw woning asbestveilig is

Laat nu al een asbestattest opmaken

Een asbestattest informeert u of uw aannemer waar asbest aanwezig is in een gebouwen of het gebouw asbestveilig is of niet.

Asbestvezels kunnen vrijkomen bij beschadiging of veroudering van asbestmaterialen. Inademing van deze asbestvezels kan gevaarlijk zijn. Jeugdige longen zijn daarbij extragevoelig. Neem geen onnodige risico’s en laat nu al een asbestattest opmaken. Zo zet u de eerste stap naar een asbestveilige woning.

Verplicht

  • Als u een gebouw van voor 2001 verkoopt, dan bent u verplicht om een asbest-attest te laten opmaken.
  • Tegen 2032 moet elke eigenaar van een gebouw dat dateert van voor 2001 eenasbestattest hebben.
  • Als u een sloop- en heropbouwpremie wilt aanvragen, dan moet u beschikken over een asbestattest of een sloopopvolgingsplan.

Verstandig

U hoeft niet te wachten tot 2032. Laat nu al een asbestattest opmaken en ontdek of uw woning asbestveilig is.
Het is geen extra kost, zeker als u werken plant.

  • Een aannemer/werkgever moet over een asbestinventaris beschikken om de werknemers te beschermen. Een asbestattest met aanvullend onderzoek is dus bruikbaar als startpunt voor de aannemer. Zo voldoet die aan de federale werkgeversplicht (arbeidswetgeving) en kan hij evalueren of hij de werken mag uitvoeren en hoe hij de werknemers moet beschermen.
  • Gaat u zelf aan de slag, dan vermijdt u dankzij het asbestattest onvoorziene kosten en gezondheidsrisico’s.

Wat is Asbest?

Asbest is een schadelijke stof die in meer dan 3.500 materialen verwerkt is. In de vorige eeuw was asbest populair vanwege de vele nuttige toepassingen, maar ondertussen kennen we de grote gezondheidsrisico’s. Vaak weten we niet of asbest ook in onze eigenwoning of onze gebouwen verborgen zit. Laat daarom nu al een asbestattest opmaken.

In een asbestveilige woning werden geen asbestmaterialen aangetroffen of enkel asbestmaterialen met een laag risico voor de gezondheid of het leefmilieu. Asbestveilig betekent dus niet hetzelfde als asbestvrij. Er kunnen nog verborgen asbestmaterialen aanwezig zijn, bijvoorbeeld ingesloten in wanden, vloeren of onder de grond. De aanwezige asbestmaterialen worden zorgvuldig beheerd om de asbestveilige toestand te behouden. Kinderen en andere bewoners of bezoekers kunnen gerust zijn en lopen geen gezondheidsrisico’s.

Een gebouw is niet-asbestveilig als er asbestmaterialen met een verhoogd risico voorde gezondheid of het leefmilieu aanwezig zijn. Het asbestattest adviseert hoe u best omgaat met deze materialen.

Meer informatie over het asbestonderzoek vindt u hier

Wenst u meer informatie over het asbestattest of een offerte? Contacteer me vrijblijvend

Immo Adviseur

Uw betrouwbare partner voor asbestattest, plaatsbeschrijving en rentmeesterschap.