Contact details

Vragen staat vrij! Neem vrijblijvend contact op.

Adres:
Generaal Mahieustraat 45,
2170 Merksem
Email:
hello@immoadviseur.be
Telefoon:
+32 498 160 655
CONTACTEER ONS

Contactformulier

Wenst u een afspraak te maken voor een asbestattest, een offerte op maat te ontvangen, of heeft u een vraag? Ik help u graag verder!

Bericht verzonden!
Ik antwoord zo snel mogelijk op uw aanvraag.
Oops! Er liep iets mis. Controleer alle velden en probeer het nogmaals.
FAQ

Veelgestelde vragen

Hieronder sommen we de meest gestelde vragen op i.v.m. het asbestattest, afkomstig van de website van de Vlaamse overheid.

Wat met een appartement in een gebouw met gemeenschappelijke delen?

Verkoopt u een eigendom uit een pand dat gebouwd is voor 2001? Dan moet u vanaf het ogenblik dat de verplichting in werking treedt bij de verkoop over een asbestattest beschikken van de privatieve delen. De inhoud van het attest moet bekend gemaakt worden aan de koper van het pand bij het ondertekenen van het compromis. Voor de gemeenschappelijke delen van panden die onder het stelsel van gedwongen mede-eigendom vallen gaat de verplichting pas in op 1 mei 2025. Vanaf 2032 moet elke eigenaar van een pand dat gebouwd is voor 2001 beschikken over een asbestattest.

Wat als er geen asbestattest beschikbaar is bij de verkoop van mijn eigendom?

De notaris gaat na of er een geldig asbestattest werd overhandigd aan de koper. Als er geen geldig asbestattest beschikbaar is of tijdig aan de koper werd bezorgd, dan kan de koper de nietigheid van de verkoop inroepen. Er kan geen overdracht plaatsvinden. De notaris kan de overeenkomst niet sluiten.

Is er ook een asbestattest nodig als het gebouw gesloopt wordt?

Ja. Bij de verkoop of overdracht van een gebouw moet de eigenaar over een asbestinventaris beschikken in de vorm van een asbestattest. Een andere vorm van asbestinventaris is niet geldig. De opmaak van een asbestattest wordt standaard uitgevoerd via een niet-destructief onderzoek. Als een gebouw overgedragen wordt met het oog op sloop of renovatie, kan de gecertificeerde asbestdeskundige toch een destructieve inventarisatie uitvoeren voor de opmaak van een asbestattest, waarmee die tegelijk ook de inventaris voor sloop of renovatie maakt. De eigenaar geeft hiertoe opdracht aan de gecertificeerde asbestdeskundige, via het opdrachtformulier. Hij geeft daarbij aan dat hij bijkomend een destructief onderzoek wil laten uitvoeren.De OVAM kan perfect een geldig asbestattest afleveren op basis van een destructief uitgevoerde asbestinventarisatie. Dit asbestattest is dan ineens voor de aannemer voldoende om mee aan de slag te gaan. Die hoeft dan geen kosten meer aan te rekenen voor bijkomend destructief onderzoek. De gegevens uit een al bestaande destructieve asbestinventaris kunnen ook perfect meegenomen worden bij de opmaak van een asbestattest. De gecertificeerde asbestdeskundige moet dan nagaan of het onderzoek gebeurde volgens de regels van het Inspectieprotocol, moet sowieso een plaatsbezoek uitvoeren en moet de verzamelde gegevens in de inventarisdatabank plaatsen.

Mijn asbestattest zegt ‘niet-asbestveilig’, maar het advies van de deskundige zegt dat alles wel asbestveilig is. Hoe komt dit?

Een locatie is niet-asbestveilig als er asbestmaterialen werden aangetroffen met een verhoogd of hoog risico op vezelvrijgave. Bepaalde asbesthoudende materialen met een laag risico geven eveneens aanleiding geven tot de conclusie “niet asbestveilig”. Concreet is dit het geval voor niet-hechtgebonden asbesthoudende materialen en asbestcementen toepassingen in de buitenschil: dak- en gevelbekledingen, dakgoten, rookgaskanalen en hemelwaterafvoerkanalen bestaande uit asbestcement als ze zich aan de buitenzijde bevinden. De Vlaamse overheid wil deze toepassingen versneld weg hebben tegen 2034 (als streefdoel voor particulieren).

Hoe lang duurt het om een asbestattest te krijgen?

Dit staat niet vast en hangt af van een aantal factoren. U stemt dit best goed af met de asbestdeskundige inventarisatie. Eerst contacteert u een asbestdeskundige inventarisatie om een afspraak in te plannen. Daarna komt de deskundige ter plaatse om een inventarisatie uit te voeren. Meestal zal die een aantal stalen moeten nemen. Die stalen worden vervolgens geanalyseerd door een erkend asbestlabo. Eens de deskundige de resultaten hiervan heeft, kan die de gegevens aanvullen in de database. Daarna kan de deskundige het attest genereren en aan u bezorgen.

Moet de asbestdeskundige inventarisatie stalen of monsters nemen voor de opmaak van een asbestattest?

Een asbestdeskundige is niet verplicht om monsters te nemen en een eigenaar mag ervoor kiezen om dat te weigeren. De consequentie is wel dat de asbestdeskundige het materiaal dan als ‘asbestverdacht’ opneemt in het asbestattest. De wetgeving stelt dat een asbestverdacht materiaal als asbesthoudend moet worden beschouwd, tenzij een labo-analyse aantoont dat het geen asbest bevat. Voor sommige asbestverdachte materialen is het uitsluiten van het asbesthoudende karakter met het blote oog niet mogelijk. In dat geval zal de asbestdeskundigen een monster willen nemen voor labo-analyse. Dat staat beschreven in het inspectieprotocol dat vastgelegd is in een ministerieel besluit. Doet de asbestdeskundige dit niet dan rapporteert hij/zij het materiaal als asbestverdacht. U stemt altijd best goed op voorhand met de deskundige af, over hoe de inventarisatie gebeurt.

Hoe neemt de asbestdeskundige inventarisatie stalen of monsters van pleisterwerk?

Op basis van de ervaring van asbestdeskundigen die sinds 1995 asbestinventarissen opmaken voor werkgevers, blijkt ook in gebouwen tot bouwjaar 2000 de kans aanwezig op het aantreffen van asbesthoudend pleisterwerk. De monstername is dan een steekproef om de aanwezigheid van asbest vast te stellen.In een woning neemt de asbestdeskundige minstens 1 mengmonster van de wanden en 1 van de plafonds. Voor zo’n mengmonster maakt hij 3 tot 5 boringen van circa 1 cm diameter. Dit doen ze met een handmatig traag draaiende kurkboor. In samenspraak met de eigenaar doet de asbestdeskundige dit op weinig zichtbare plaatsen. Hij/zij moet deze boorgaten ook veilig achterlaten door te fixeren of af te plakken. De boorgaten zijn eenvoudig te herstellen met vulpasta voor pleisterwerken. Dit is evenwel geen verplichting voor de asbestdeskundige zelf. U stemt altijd best goed op voorhand met de deskundige af, over hoe de inventarisatie gebeurt.