Asbestattest

Vanaf 23 november 2022 is een asbestattest verplicht bij de verkoop (of schenking) van woningen en gebouwen gebouwd voor 2001.

Asbestattest

Over het asbestattest

Sinds 23 november 2022 is een asbestattest verplicht bij de overdracht (verkoop/schenking) van constructies gebouwd voor 2001.

Vanaf mei 2025 hebben alle gemeenschappelijke delen van bijvoorbeeld appartementsgebouwen een asbestattest nodig.

Tegen 2032 moet iedere gebouweigenaar van een woning of een gebouw gebouwd voor 2001 over een asbestattest beschikken. Bij verhuur is de eigenaar die over een asbestattest beschikt, verplicht om een kopie te bezorgen aan de (nieuwe) huurders.

Gezondheid en milieu waren nog nooit zo belangrijk. Om deze redenen heeft de Vlaamse overheid een asbestafbouwbeleid van kracht gemaakt. Door het inventariseren van al het aanwezige asbest in Vlaamse gebouwen en woningen krijgt OVAM een beeld over de asbestveiligheid van Vlaanderen.

Bij een asbestinventarisatie worden alle asbesthoudende materialen en toepassingen opgelijst samen met de staat waarin ze verkeren. Door asbest in slechte staat op te sporen en te verwijderen wil de overheid Vlaanderen tegen uiterlijk 2040 asbestveilig maken.

Uw deskundige onderzoekt uw eigendom op asbestverdachte materialen en toepassingen. De wettelijk verplichte monsternamen worden gedaan. Op basis van labo analyses, expertise en bewijsdocumenten wordt uw uniek asbestattest opgemaakt en afgeleverd. Het attest geeft weer of uw eigendom asbestveilig is bij normaal gebruik en hoe er met asbesthoudende materialen moet worden omgegaan. Afhankelijk van de toepassing en staat wordt er advies gegeven over het beheer en de verwijdering van het asbesthoudend materiaal.

Dankzij het asbestattest komt u dus te weten welke materialen asbest bevatten en hoe u als eigenaar het gebouw asbestveilig kan maken. De inventarisatie voor een asbestattest is 'niet-destructief'. Een niet-destructieve asbestinventaris beschrijft enkel de materialen die een risico kunnen vormen bij het dagelijks gebruik van het gebouw. Tijdens de inspectie worden nooit wanden of vloeren beschadigd om ingesloten asbest op te sporen. 

Toch zijn ook voor een niet-destructieve inventaris soms kleine beschadigingen van verdachte materialen nodig. Vaak kan alleen een laboanalyse met zekerheid bepalen of het materiaal asbesthoudend is of niet. Voor de monstername moet dan een stukje van het verdacht materiaal verwijderd worden.

Wanneer heb je een asbestattest nodig?

 • Verkoop/schenking van uw eigendom indien bouwjaar <2001
 • Voor uw veiligheid bij het uitvoeren van werken
 • Verplicht voor werkgevers sinds 1995
 • Gemeenschappelijke delen van gebouwen, verplicht vanaf 5-225
 • Vanaf 2023 verplicht voor alle eigendommen gebouwd voor 2001

Uw asbestattest is geen verloren kost, vanaf 2032 is iedere eigenaar van constructies <2001 verplicht om een asbestinventaris te bezitten. Uw attest is 10 jaar geldig voor verkoop, generiek onbeperkt geldig.

Waarom kiezen voor Immo Adviseur

 • Gratis sneldienst: Asbestattest binnen de week
 • Materiaalkennis van Immo Adviseur = geen overbodige labo kosten
 • Onderzoek met respect en in samenspraak
 • Transparante prijs, u betaalt enkel de te onderzoeken oppervlakte en te nemen monsters
 • Correcte adviezen en informatie voor u en uw kopers


Hoe gaan we te werk

 • U gaat akkoord met de offerte, we plannen in overleg het plaatsbezoek op korte termijn in
 • U bezorgt mij het ingevuld opdrachtformulier van OVAM, samen met de beschikbare plannen en facturen van vernieuwingen
 • Valerie Vermaere, uw expert, onderzoekt uw eigendom volgens het protocol en neemt in overleg met u de wettelijk verplichte monsternames.
 • De monsters worden onderzocht door het door OVAM erkend Belgisch labo
 • De vaststellingen van de asbestdeskundige en analyses van het labo worden verwerkt in uw asbestinventarisatieattest.
 • U ontvangt uw asbestattest binnen de week na de afspraak, tot 20 dagen na het plaatsbezoek kunnen er nog gratis aanpassingen worden gemaakt.

Bezorg mij voor de plaatsbezoek uw eventuele grondplannen/schetsen en facturen van de vernieuwingen. Hoe meer informatie, hoe grondiger het onderzoek, hoe beter het resultaat!

Afspraak maken

Laat uw gegevens achter en ik neem zo snel mogelijk contact met u op.

Bericht verzonden!
Ik antwoord zo snel mogelijk op uw aanvraag.
Oops! Er liep iets mis.