Asbestattest

Asbestattest,

verplicht bij verkoop sinds 23-11-2022!

Vanaf 23 november 2022 is een asbestattest verplicht bij de verkoop (of schenking) van woningen en gebouwen gebouwd voor 2001. Tegen 2032 moet iedere gebouweigenaar van een woning of een gebouw gebouwd voor 2001 over een asbestattest beschikken. Bij verhuur is de eigenaar die over een asbestattest beschikt, verplicht om een kopie te bezorgen aan de (nieuwe) huurders.

Wat is een asbestattest?

Een asbestattest bevat, na grondig onderzoek, informatie over asbest in uw eigendom.

Op basis van deze inventarisatie levert de OVAM voor elk gebouw een uniek asbestattest af. Dit attest bevat informatie over asbest in het gebouw en toetst of het asbestveilig is. Het beschrijft voor een normaal gebruik van het gebouw welke materialen of gebouwonderdelen asbest bevatten, wat de staat is van het asbest en geeft advies over hoe het veilig kan beheerd of verwijderd worden.

Doel van het asbestattest

Tegen 2032 wordt die verplichting uitgebreid naar alle gebouweigenaren van een woning of een gebouw ouder dan bouwjaar 2001. Op die manier wil de Vlaamse Regering al het aanwezige asbest in Vlaamse gebouwen gebouwd voor 2001 in kaart brengen. Het doel? Asbest in slechte staat opsporen en snel laten verwijderen om zo Vlaanderen tegen 2040 asbestveilig te maken.

Meer informatie over asbest en de wetgeving?