Asbestattest

Asbestattest, binnenkort verplicht

Momenteel lopen de goedkeuringsprocedures voor de ministeriële besluiten voor het certificatiereglement, het inspectieprotocol en de retributie. De publicatie wordt nog dit voorjaar verwacht, na verwerking van de adviezen

Wat is een asbestattest?

U was wellicht al vertrouwd met het EPC-attest, het elektrische keuringsverslag en het bodemattest. Aan deze reeks verplichte documenten voegt de overheid nog een extraatje toe: het asbestattest!

Vanaf ‘mei 2022’ moet u bij iedere verkoop een geldig asbestattest kunnen voorleggen, opgesteld door een asbestdeskundige.

Doel van het asbestattest

Tegen 2032 wordt die verplichting uitgebreid naar alle gebouweigenaren van een woning of een gebouw ouder dan bouwjaar 2001. Op die manier wil de Vlaamse Regering al het aanwezige asbest in Vlaamse gebouwen gebouwd voor 2001 in kaart brengen. Het doel? Asbest in slechte staat opsporen en snel laten verwijderen om zo Vlaanderen tegen 2040 asbestveilig te maken.

 

Meer informatie over asbest en de wetgeving?